Memurutinder er det mange av. I dag er det de vestre som skal besøkes.